Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Blogoscars: Disney Songs Edition (my list)


10. The Bells Of Notre Dame - The Hunchback of Notre Dame

09. You'll Be In My Heart - Tarzan

08. Circle Of Life - Lion King

07. Hakuna Matata - Lion King

06. Beauty and the Beast - Beauty and the Beast

05. When You Wish upon A Star - Pinocchio

04. Colors Of The Wind - Pocahontas

03. Under The Sea - The Little Mermaid

02. Can’t You Feel The Love Tonight - Lion King

01. A Whole New World - Alladin

Thank God for Disney.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου